fbpx

ਔਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲਿੰਗ, ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।  ਔਟਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।

Share this page

Find Resources

Sorry, no resources for this topic and language