معلولیت ها یا اختلال های ذهنی قبل از بزرگسالی بوجود می آید و می تواند روی توانایی فرد در یاد گیری، ارتباط برقرار کردن، نگهداری اطلاعات و انجام کار یا فعالیت های فراغت تأثیر بگذارد. میزان خفیف، متوسط، شدید و کامل اختلال ذهنی بر مبنای نمرات بهره هوشی (IQ) تعریف می شوند. فردی که نمره IQ او پایین تر از 70 باشد به عنوان کسی که مشکل اختلال ذهنی دارد طبقه بندی می شود.

برای منابع، در زیر جستجو کنید.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

یافتن منابع برای

متأسفانه، هیچ منبع برای این موضوع و زبان یافت نشد

Download mobile web application

Install
×