فلج مغزی یک معلولیت جسمانی است که روی حرکت و طرز قرارگیری بدن تأثیر می گذارد. این یک وضعیت دائمی تمام عمر است، ولی معمولا در طول زمان بدتر نمی شود. فلج مغزی روی حرکت بدن، کنترل عضلات، هماهنگی عضلات، کشیدگی عضلات، عکس العمل، حالت بدن و تعادل تأثیر می گذارد. افرادی که فلج مغزی دارند ممکن است همچنین اختلال بینایی، یادگیری، شنوایی، گفتاری، صرع و ذهنی داشته باشند.

برای منابع، در زیر جستجو کنید.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

یافتن منابع برای

متأسفانه، هیچ منبع برای این موضوع و زبان یافت نشد

Download mobile web application

Install
×