سکته وقتی اتفاق می افتد که تأمین خون به مغز از طریق رگ ها دچار وقفه شود. خون ممکن است دچار وقفه شده یا حرکت آن متوقف شود بدلیل آنکه رگ ها بسته شده یا پاره شده اند. وقتی به سلول های مغز اکسیژن و مواد غذایی کافی نرسد، آنها می میرند.

برای منابع، در زیر جستجو کنید.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

یافتن منابع برای

متأسفانه، هیچ منبع برای این موضوع و زبان یافت نشد

Download mobile web application

Install
×