fbpx

اختلال بینایی اصطلاحی است که برای توصیف هرنوع از دست دادن بینایی بکار می رود، چه برای کسی که اصلا نمی تواند ببیند یا کسی که بخشی از بیناییش را از دست داده باشد. برخی از افراد کاملا کور هستند.

برای منابع، در زیر جستجو کنید.

Share this page

Find Resources

Sorry, no resources for this topic and language