آسیب نخاعی وضعیتی است که در آن نخاع صدمه دیده و منجر به از دست دادن کارکرد شده است. این وضعیت می تواند در نتیجه یک آسیب اتفاق افتد، مثل یک افتادن، اسپینا بیفیدا، سکته یا سایر مشکلات کمر یا نخاع. فلج پایین تنه به از دست دادن کارکرد در پایین قفسه سینه اطلاق می شود در حالیکه فلج کامل به از دست دادن کارکرد در زیر گردن گفته می شود.

برای منابع، در زیر جستجو کنید.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

یافتن منابع برای

Download mobile web application

Install
×