آسیب مغزی، که گاهی به آن آسیب مغزی اکتسابی می گویند، هر گونه آسیبی است که پس از تولد به مغز وارد می شود. آسیب می تواند بخاطر تصادف یا صدمه  باشد، یک سکته، یک بیماری یا عفونت، یا الکل و سایر مواد مخدر. از آنجا که هیچ دو نفری مثل هم نیستند، هر آسیب مغزی می تواند در نوع خودش متفاوت باشد.

برای منابع، در زیر جستجو کنید.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

یافتن منابع برای

متأسفانه، هیچ منبع برای این موضوع و زبان یافت نشد

Download mobile web application

Install
×