معلولیت ذهنی یا اختلالات ذهنی قبل از بزرگسالی ایجاد می شود و می تواند بر توانایی فرد در آموختن، برقراری ارتباط، حفظ معلومات و انجام کار یا فعالیت های اوقات فراغت تأثیر بگذار. دسته بندی سطح خفیف، متوسط، شدید وعمیق اختلال ذهنی بر اساس نمرات ضریب هوشی تعریف می شود. اگر ضریب هوشی فرد به تحت 70 برسد، فرد دارای معلولیت ذهنی طبقه بندی می شود.

منابع را در زیر جستجو کنید.

این صفحه را به اشتراک بگذار

منابع را پیدا کنید

ببخشید، هیچ منبعی برای این موضوع و زبان وجود ندارد

Download mobile web application

Install
×